sombra
Saltar al contenido principal
Iniciar la búsqueda
MenuIdiomas

Galicia

MenuSuperior

 
 

 

 

 

 

 
Escolas Católicas de Galicia está adscrita ao programa de fomento das linguas estranxeiras BEDA. BEDA é un programa consolidado e de referencia, a nivel nacional, na mellora do inglés e no bilingüismo. Por iso, todos os centros implicados deben aspirar a conseguir o maior grao de calidade nos seus proxectos lingüísticos, na formación-capacitación dos seus profesores e nos resultados da avaliación con Cambridge English. Tamén é un programa flexible, que axuda eficazmente á mellora da ensinanza do inglés, sempre en coherencia coa calidade e co Proxecto Educativo e valores dos Colexios, así como coa normativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en materia de linguas estranxeiras

1  BEDA EC MADRID
2 Centros BEDA en Galicia
3  Auxiliares de conversación
4  Servizos de Auxiliares de conversación
ODMRedesSociales
Escolas Católicas Galicia - Rúa Santa Clara, 23 - 15704 Santiago de Compostela - Tfnos: 981582527/981581322 Fax: 981581073 galicia@escolascatolicas.es
Localización
Aviso Legal