O Servizo de Estatística de Escolas Católicas recolle cada ano os datos de todos os centros educativos católicos de España.

Nesta sección facilítase a información sobre a situación da educación en centros católicos dentro do sistema educativo español, así como diferentes informes e listaxes con informacións de interese.

EC actualmente integra a 2.000 centros educativos católicos, a maioría con algún nivel concertado. Gran parte deles son centros integrados, é dicir, que contan con máis dunha etapa. Se separamos por niveis educativos falariamos de 1.776 centros de Educación Infantil, 1.716 de Educación Primaria, 1.646 de Educación Secundaria (ESO ou FP Básica) e 777 centros de Bacharelato ou FP de Grao Medio ou Superior, é dicir, de 5.915 entidades pedagóxicas. Neles edúcanse 1.204.179 alumnos e hai 101.260 traballadores, dos que 82.554 son docentes.

Escolas Católicas supón o 15% do total do sistema educativo e o 58% da privada concertada, o que a converte na organización máis representativa deste sector.

 

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante