Escolas Católicas de Galicia está involuncrada no fomento das linguas estranxeiras. Algúns dos programas e proxectos que se ofrecen desde EC son os seguintes:

Escolas Católicas de Galicia está adscrita ao programa de fomento das linguas estranxeiras BEDA. BEDA é un programa consolidado e de referencia, a nivel nacional, na mellora do inglés e no bilingüismo. Por iso, todos os centros implicados deben aspirar a conseguir o maior grao de calidade nos seus proxectos lingüísticos, na formación-capacitación dos seus profesores e nos resultados da avaliación con Cambridge English. Tamén é un programa flexible, que axuda eficazmente á mellora da ensinanza do inglés, sempre en coherencia coa calidade e co Proxecto Educativo e valores dos Colexios, así como coa normativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en materia de linguas estranxeiras.

Meddeas_ECG_500x333

Como sabedes, a figura do auxiliar de conversa en lingua estranxeira é unha ferramenta moi útil para a mellora do nivel de inglés no centro, proporcionando ademais a oportunidade de exponer a alumnado e profesorado á cultura e ao acento dun docente nativo.

Dado que os nosos asociados teñen realidades económicas moi diversas e non sempre é sinxelo financiar esta figura, chegamos a un acordo con Meddeas, unha entidade moi recoñecida na xestión de programas de auxiliares de conversa, que achega flexibilidade nas datas de incorporación e custos máis axustados.

Podedes consultar unha breve presentación da oferta que fai Meddeas para os colexios vinculados a Escolas Católicas de Galicia. O centro que estea interesado pode contactar con Sebastián Cerro no email s.cerro@meddeas.com o en el teléfono 686 896 025.

– Meddeas Auxiliares de Conversación:  https://www.meddeas.es/

– Contáctanos  en:  s.cerro@meddeas.com

Escolas Católicas aposta por unha educación internacional. Con este proxecto asesora aos centros para crear equipos europeos que se encarguen deste labor.

A nosa entidade fomenta o ensino de idiomas, promove a cidadanía europea, colabora con centros doutros países, axuda a organizar visitas pedagóxicas e intercambios de alumnos.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante