A Asemblea Federal é o órgano supremo de gobiernó da  Federación.

Estará  integrada por todos os membros da Xunta  Directiva,  e por un representante de cada entidade titular de centros afililados membros da Federación.

A Xunta  directiva é o órgano de dirección encargado de executar o programa de actividades trazado pola Asemblea. Está integrada polo Presidente/a, Secretario/a Autonómico,  catro  vogais representantes estatutarios das entidades integrantes (vogais estatutarios), e  catro  delegados provinciais representantes das entidades titulares dos Centros.

Actualmente son membros da Xunta  Directiva con voz e voto:

Presidenta

 • CCAA:  María Teresa Iglesias Polo

Vicepresidente

 • Lupicinio Peña Arenas

Vogais estatutarios

 • Mónica Maseda Rodríguez
 • Mª Eulalia López Lorca
 • Álvaro Cid Bragado
 • Francisco Barros Sanmartín

Delegados Provinciais

 • A Coruña:  Juan Manuel Buján García
 • Lugo: Ana María Rodríguez Rey
 • Ourense: Fernando Ampudia Alonso
 • Pontevedra: Iván Mirón Cabaleiro

Secretaría Autonómica

 • Juana Mª Otero Torres

Asesoría Xurídica

Mª Belén Costa Rodríguez

asesoriaxuridica@escolascatolicas.es

Pastoral

Mª Jesús  Ferreiro Millán

pastoral@escolascatolicas.es

Secretaría

Catalina Mariño Reboredo

secretaria@escolascatolicas.es

Innovación Pedagóxica

 • Comunicación
 • Dinamización Lingüística
 • Publicacións

Mª del Rosario Baleirón Sóñora

innovacionpedagoxica@escolascatolicas.es

Administración-FUNDAE

Margarita Mariño Reboredo

administracion@escolascatolicas.es

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante