57 Nace a Federación Española de Relixiosos do Ensino (FERE) 1962 FERE incorpórase á OIEC 1968 A organización súmase á ASEREP Association Européene de Recherches et d´Echanges Pédagogiques 70 Por primeira vez en España unha lei posibilita subvencións a escolas de iniciativa social 1974 FERE pasa a formar parte do Comité Europeo do Ensino Católico (CEEC) 1976 Iníciase unha reflexión, a iniciativa de FERE, sobre a singularidade dos centros relixiosos 79 FERE comeza a colaborar coa Axencia Española de Cooperación Internacional 80 Posibilítase por lei que os centros escolares poidar ter "ideario" 1981 FERE Guinea obtén a Orde do Mérito Civil 1985 O Goberno socialista establece o sistema de concertación do ensino 1986 O 99% dos centros de FERE subscriben os concertos educativos 1987 FERE participa na creación de Plan Alfa, empresa de deselvolvemento e asistencia TIC para centros e institucións 1988 Nace o Consello Europeo de Asociacións Nacionais de Escolas Independentes (ECNAIS) e FERE incorpórase ao mesmo 1989 FERE constitúe unha nova patronal de centros católicos: Educación e Xestión (EeX) 90 A LOXSE amplía a gratuidade do ensino ata os 16 anos 1991 Recoñécese o dereito de Educación e Xestión (EeX) a estar presente na negociación do Convenio Colectivo do sector 1992 Para evitar o peche de centros de congregacións FERE crea a Fundación Educación Católica 1993 Deséñase un programa propio de Prevención de Titorías para os centros da institución 1994 Educación e Xestión logra que se firme o I Convenio do Ensino Concertado 1995 FERE pasa a formar parte da Federación de ONGD da Comunidade de Madrid 1996 Para integrar ás Escolas de Maxisterio fúndase a Asociación de Centros Universitarios de Maxisterio (ACUM) 1997 FERE e EeX súmanse á firma da Declaración conxunta a favor da Educación xunto con outras 16 organizacións 1998 Anúnciase a concertación da Educación Infantil, unha demanda de moitos pais 99 Educación e Xestión pon en marcha o I Plan de Formación para Directivos 2000 Apróbase a creación dun Modelo de Xestión de calidade propio: "Edugés" 2001 A organización incorpórase á ONGD da "Rioja" 04 Para integrar a titulares de centros católicos nace FERE-CECA (Federación Española de Relixiosos do Ensino-Titulares de centros Católicos) 2005 FERE-CECA e EeX traballarán a partir de agora en unión funcional baixo a marca Escolas Católicas 2007 Concédese a Gravata da Orden Civil de Alfonso X o Sabio a FERE-CECA pola súa labor educativa 2010 Escolas Católicas lidera o movemento "Por la innovación educativa" 2013 FERE-CECA recibe o Selo de "ONGD Evaluada" de Transparencia e Bo Goberno 2014 A sede nacional renovas as súas instalacións para aproveitar mellor os espazos e facilitar o traballo en equipo 15 Preséntase "Plataforma Concertados" na que participan Escolas Católicas, CECE, COFAPA e CONCAPA 2016 Escolas Católicas recibe a certificación ISO 9001 como institución acreditada na formación continua 2017 FERE cumpre 60 anos

Aínda que a historia máis recente de Escolas Católicas parte de metade do século XX, poderiamos afirmar que o xerme de Escolas Católicas remóntase á fundación do primeiro colexio católico, o Colexio Imperial San Vicente Ferrer, fundado en 1410. Séculos de tradición, historia e experiencia que converten a todos e cada un dos 2.008 centros educativos católicos aos que representa Escolas Católicas en “expertos en educación”. Escolas que saben educar e que se comprometeron coa educación de moitas xeracións.

Cremos na educación

O  propósito da institución foi sempre axuntar esforzos para facer posible unha visión do mundo nacida da mensaxe cristiá; acompañar aos centros e aos seus titulares na súa tarefa educativa; e exercer un labor de vertebración nacional, de representación institucional e empresarial, de promoción da identidade católica dos centros e de formación dos seus directivos e profesores.E todo iso porque cremos na educación, cremos na liberdade de ensino e na escola concertada como beneficio para o conxunto do sistema educativo e garantía de igualdade de oportunidades.

Escolas innovadoras

Escolas Católicas traballa para facer realidade a misión evanxelizadora da escola católica e para impulsar escolas abertas, innovadoras e integradoras. Tradición e innovación únense movidas pola “paixón por educar” da escola católica en España.

Feitos destacados

1957

O 10 de abril comeza a historia coa creación da Federación Española de Relixiosos de Ensino ( FERE), sucesora da Federación de Amigos do Ensino (FAE) creada en 1930 para defender aos centros católicos nos anos difíciles da II República española.

1957
1979

1979

FERE acode á chamada realizada polos Gobernos de España e Guinea Ecuatorial para apoiar o desenvolvemento do sistema educativo ecuatoguineano. Desde entón colabora coa Axencia Española de Cooperación Internacional nese labor.

1981

O Rei Juan Carlos concede a “Encomienda al Mérito Civil” ao grupo de FERE que traballa en Guinea Ecuatorial en agradecemento á cooperación que relixiosos españois realizaban no país. A entrega tivo lugar no Ministerio de Asuntos Exteriores, o 15 de xaneiro de 1982, e estivo presidida polo subsecretario do Ministerio, Joaquín Ortega

1981

1986

FERE toma a decisión de deixar liberdade aos seus membros para a subscrición ou non dos concertos educativos, aínda que recomenda facelo en atención a criterios evanxélicos, sociais e de comuñón eclesial. Como consecuencia, o 99% dos centros de FERE subscribiron os concertos educativos.

1988

1988

Acórdase, tras unha reflexión sobre os aspectos empresariais dos centros de institucións relixiosas, a creación dunha nova patronal de centros católicos interrelacionada con FERE e denominada “Educación e Xestión”. Neste ano nace o Consello Europeo de Asociacións Nacionais de Escolas Independentes ( ECNAIS), no que FERE participará desde entón.

1989

O 24 xuño constitúese a Confederación de Centros Educación e Xestión para representar aos centros educativos na súa vertente empresarial. Hoxe é a patronal maioritaria no ensino privado concertado. Por outra banda, FERE incorpórase ao Consello Xeral da Educación Católica e á Coordinadora de ONGD de España ( CONGDE).

1989
1994

1994

Despois de seis anos de negociación EeX logra que se asine o I Convenio de Ensino Concertado, elaborado a partir das propostas dos centros concertados da organización. Foi un dos oito convenios máis importantes en España polo número de empresas e traballadores aos que afectaba.Constitúese ademais a Organización Nacional do Deporte Escolar Eusebio Millán ( EMDE), con recoñecemento oficial do Consello Superior de Deportes.

2005

O 30 de maio realízase a unión funcional de FERE- CECA e a patronal EeX baixo a  marca “Escolas Católicas” ( EC). Desde entón EC está chamada a unir e a servir a todos os titulares de centros católicos cunha vocación aberta e integradora.

2007

O 12 de abril FERE- CECA recibe a Gravata da Orde Civil de Alfonso X o Sabio, en recoñecemento por un servizo destacado en beneficio da sociedade a través do seu labor no campo da educación. O 11 de xuño representantes de FERE- CECA son recibidos en audiencia real con motivo do 50 aniversario da institución. FERE- CECA é cualificada pola Axencia Española de Cooperación Internacional ao Desenvolvemento ( AECID) como especialista no sector de educación.

2007
2010

2010

Escolas Católica lidera o movemento “Pola innovación educativa”, protagonizado por unha ampla comunidade de institucións e docentes de toda España co obxectivo de compartir experiencias, comunicar éxitos, deseñar proxectos e xerar recursos para crear unha rede de escolas innovadoras.

2015

Escolas Católicas, xunto con CECE, COFAPA e CONCAPA presentan a “Plataforma Concertados”, coa que pretenden explicar á sociedade a natureza do ensino concertado e defender unha educación que garanta a liberdade, a equidade e a calidade.

2015

2017

Nace “enLibertad”, unha iniciativa en defensa da liberdade do ensino cuxo obxectivo é facer unha análise da lexislación e a súa aplicación nas diferentes comunidades autónomas, provocar debate social e xerar doutrina, textos, estudos.

foto 2020 nosa historia-2 (1)

2020

Nace a Plataforma «Máis Plurais» en defensa da pluralidade educativa, integrada polas organizacións: CONFAPA, CONCAPA, FSIE, FEUSO, Escolas Católicas, CECE, Fundació Escola Cristiá de Catalunya, Ven e Verás, EnLibertad, Eu Libre, Reli é Máis, FEDMA e Libres para Elixir.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante