Que é transparencia?

A transparencia e os criterios de bo goberno son eixes fundamentais no funcionamento de todas as institucións públicas e privadas. A entrada en vigor da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, supón un avance na regulación normativa desta materia. En liña coas súas disposicións, as organizacións empresariais están suxeitas ao cumprimento da obrigación de publicidade activa, conforme ao artigo 3 da citada Lei.

A través do presente Portal da transparencia, a Federación de Centros EDUCACIÓN E XESTIÓN da Comunidade Autónoma de Galicia cumpre coa devandita obrigación de publicidade activa e desexa seguir mostrando o seu compromiso total coa transparencia en todos os aspectos do seu funcionamento e no desenvolvemento das súas actividades, como realizou en todo momento. Confiamos en que o presente portal resulte de utilidade para cumprir o devandito obxectivo de transparencia na xestión e acceso á información.

Información institucional e organizativa

A Asamblea Federal é o órgano supremo de gobiernó da Federación.

Estará  integrada por todos os membros da Xunta Federal, por todos os Presidentes das Asociacións afiliadas e por un representante de cada entidade titular de centros afililados ás Asociacións membros da Federación.

A Xunta Reitora é o órgano de dirección encargado de executar o programa de actividades trazado pola Asemblea. Está integrada polo Presidente/a, Secretario/a Autonómico, ata seis vogais representantes estatutarios das entidades integrantes (vogais estatutarios), e ata seis vogais representantes das entidades titulares dos Centros (vogais directores).

Presidente CC.AA. Galicia

Juan Manuel Buján García

Franciscano, frailes menores.
Licenciado en Xeografía e Historia, Teoloxía e Ciencias Relixiosas.

Presidenta A Coruña

Juana Otero Torres

Xesuítina.
Licenciada en Psicopedagoxía e diplomada en  Educación Infantil

Presidente Lugo

Öscar Bartolomé Fernánez

Salesiano.
Licenciado en Teoloxía e Estudos Eclesiásticos e graduado en Filosofía.

Presidente Ourense

Lupicinio Peña Arenas

Congregación Salesiana de D. Juan Bosco.
Licenciado en Estudos Eclesiásticos   e  en Teoloxía Pastoral.

Presidenta Pontevedra

Mª Teresa Pérez García

Relixiosa das Siervas de San José.
Licenciada en Pedagoxía e Ciencias da Educación.

Vicepresidente

Carlos Hernández Naveira

Relixioso  Irmán  Maristas.
Licenciado en Filoloxía Hispánica e Ciencias Relixiosas.

Secretario

José Ignacio Parajó Calvo

Seglar.
Licenciado en Ciencias Físicas.

Vocal I

Mónica Maseda Rodríguez

Xesuítina.
Licencia en Filoloxía Inglesa. Maestra especialidade Lingua Estranxeira Inglés. Maestra especialidade Audición e Linguaxe. CAP  e  DEI.

Vocal II

Amadeo Fernández Casanova

Irmán Marista.
Diplomado en Magisterio, especialidad lingua estranxeira. Inglés B2. Habilitacións para as áreas de Música e EF.

Vocal IV

María Luisa Aja Barquín

Relixiosa da congregación Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl.
Licenciada en Pedagoxía e maestra en  Maxisterio.

Vocal V

Alfredo Benjamín Fernández de la Riba

Misionero del Sagrado Corazón de Jesús.
Licenciado en Filosofía, Psicoloxía e  Ciencias da Educación.

Información económica  e orzamentaria

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies