Que é transparencia?

A transparencia e os criterios de bo goberno son eixes fundamentais no funcionamento de todas as institucións públicas e privadas. A entrada en vigor da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, supón un avance na regulación normativa desta materia. En liña coas súas disposicións, as organizacións empresariais están suxeitas ao cumprimento da obrigación de publicidade activa, conforme ao artigo 3 da citada Lei.

A través do presente Portal da transparencia, a Federación de Centros EDUCACIÓN E XESTIÓN da Comunidade Autónoma de Galicia cumpre coa devandita obrigación de publicidade activa e desexa seguir mostrando o seu compromiso total coa transparencia en todos os aspectos do seu funcionamento e no desenvolvemento das súas actividades, como realizou en todo momento. Confiamos en que o presente portal resulte de utilidade para cumprir o devandito obxectivo de transparencia na xestión e acceso á información.

Información institucional e organizativa

A Asamblea Federal é o órgano supremo de gobiernó da Federación.

Estará  integrada por todos os membros da Xunta  Directiva,  e por un representante de cada entidade titular de centros afiliados  membros da Federación.

A Xunta  Directiva é o órgano de dirección encargado de executar o programa de actividades trazado pola Asemblea. Está integrada polo Presidente/a, Secretario/a Autonómico, catro vogais representantes estatutarios das entidades integrantes (vogais estatutarios), e catro vogais representantes das entidades titulares dos Centros (vogais directores).

Presidente CC.AA. Galicia

Juan Manuel Buján García

No cargo desde o 27 de febreiro de 2015
Relixioso Franciscano
Licenciado en Historia, Teoloxía e Ciencias Relixiosas

Breve Currículum:
Profesor en centros públicos  e  director en centros franciscanos.
Director do Colexio PP. Franciscanos de Lugo.

Vogal director Coruña

Juana Otero Torres

No cargo desde 01/09/2018

Seglar.
Licenciada en Psicopedagoxía e diplomada en  Educación Infantil

Vogal director Lugo

Öscar Bartolomé Fernánez

No cargo desde outubro de 2017

Salesiano.
Licenciado en Teoloxía e Estudos Eclesiásticos e graduado en Filosofía.

Vogal director Ourense

Lupicinio Peña Arenas

No cargo desde outubro de 2017

Congregación Salesiana de D. Juan Bosco.
Licenciado en Estudos Eclesiásticos   e  en Teoloxía Pastoral.

Vogal director Pontevedra

Iván Mirón Cabaleiro

No cargo desde outubro de 2017

Seglar

Breve currículo

FORMACIÓN

Cursei estudos no colexio Apóstol Santiago ata xuño de 1994.

Licenciado en ciencias do mar en xuño de 1999.

Memoria de licenciatura en 2000

Curso de aptitude pedagóxica 2001

Curso posgrao “Universidad de Comillas” Experto en dirección de centros educativos concertados 2018

 

EXPERIENCIA LABORAL

Instituto de investigacións Mariñas (IIM) de Vigo

Investigador bolseiro desde xuño de 1999 ata setembro de 2003.

Colexio Sagrado Corazón de León (Xesuíta):

Desde setembro de 2003 a agosto 2006: profesor e coordinador xeral de pastoral

Colexio Apóstol Santiago de Vigo:

Desde setembro de 2006: profesor

Desde setembro de 2009: coordinador xeral de pastoral

Desde setembro de 2015: director xeral

Vicepresidente

Carlos Hernández Naveira

No cargo desde 27/02/2015

Relixioso  Irmán  Maristas.
Licenciado en Filoloxía Hispánica e Ciencias Relixiosas.

Secretaria Autonómica

Juana Mª Otero Torres

No cargo desde 01/09/2018

Seglar
Licenciada en Psicopedagoxía e diplomada en  Educación Infantil

Vogal estatutario I

Mónica Maseda Rodríguez

No cargo desde 26/02/2016

Seglar
Licencia en Filoloxía Inglesa. Maestra especialidade Lingua Estranxeira Inglés. Maestra especialidade Audición e Linguaxe. CAP  e  DEI.

Vogal estatutario II

Mª Eulalia López Lorca

No cargo desde 26/09/2019

Seglar.

Mestre en Educación Infantil

Vogal estatutario IV

Álvaro Cid Bragado

No cargo desde 17/02/2017

Seglar

No cargo desde

Breve Currículum:

  • Director no Colexio Divino Maestro.
  • Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
  • Diplomado en Magisterio especialidad Educación Física.
  • Curso Superior Dirección de Centros Educativos Privados.
  • Declaración Eclesiástica de Idoneidade.

Vogal estatutario V

Alfredo Benjamín Fernández de la Riba

No cargo desde 27/02/2015

Misionero del Sagrado Corazón de Jesús.
Licenciado en Filosofía, Psicoloxía e  Ciencias da Educación.

Información económica  e orzamentaria

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante

Este sitio web utiliza cookies para ter a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das cookies mencionadas e a aceptación da nosa Política de cookies , fai clic na ligazón para obter máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies