Que é transparencia?

A transparencia e os criterios de bo goberno son eixos fundamentais no funcionamento de todas as institucións públicas e privadas. A entrada en vigor da “Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno”, supón un avance na regulación normativa desta materia. Ademais, en liña coas súas disposicións, as entidades privadas perceptoras de axudas ou subvencións públicas en contías determinadas están suxeitas ao cumprimento da obrigación de publicidade activa, conforme ao artigo 3 da citada Lei.

A través do presente Portal de Transparencia, FEREGA- CECA cumpre coa devandita obrigación de publicidade activa e desexa seguir mostrando o seu compromiso total coa trasparencia en todos os aspectos do seu funcionamento e no desenvolvemento das súas actividades, como realizou en todo momento. Confiamos en que o presente portal resulte de utilidade para cumprir o devandito obxectivo de transparencia na xestión e acceso á información.

Información institucional  e organizativa

Estará  integrada por todos os membros da Xunta Federal, por todos os Presidentes das Asociacións afiliadas e por un representante de cada entidade titular de centros afililados ás Asociacións membros da Federación.

A Xunta  Directiva é o órgano de dirección encargado de executar o programa de actividades trazado pola Asemblea. Está integrada polo Presidente/a, Secretario/a Autonómico,  catro vogais representantes estatutarios das entidades integrantes (vogais estatutarios), e catro delegados provinciais representantes das entidades titulares dos Centros.

Presidenta CC.AA. Galicia

Mª Teresa Iglesias Polo

Elixido no cargo  febreiro de 2024

Inst. Secular Hijas de Natividad de María.
Breve currículum
Licenciada en Pedagoxía

Delgada Provincial da Coruña

Mª Teresa Iglesias Polo

Elixido no cargo  febreiro de 2020

Inst. Secular Hijas de Natividad de María.
Breve currículum
Licenciada en Pedagoxía

Delegado Provincial de Lugo

Ana María Rodríguez Rey

Elixida no cargo  setembro de 2021

Salesiana.

Breve Currículum

Delegado Provincial de Ourense

Fernando Ampudia Alonso

Elixido no cargo febreiro  de  2020

Segrar

Breve Currículum

Licenciado Geografía e Historia

Delegado Provincial de Pontevedra

Iván Mirón  Cabaleiro

Elixido no cargo  outubro de 2017

Segrar

Breve currículo

Formación

Estudos  no colexio Apóstol Santiago ata xuño de 1994.

Licenciado en ciencias do mar en xuño de 1999.

Memoria de licenciatura en 2000

Curso de aptitude pedagóxica 2001

Curso posgrao “Universidad de Comillas” Experto en dirección de centros educativos concertados 2018

 

Experiencia laboral

Instituto de investigacións Mariñas (IIM) de Vigo

Investigador bolseiro desde xuño de 1999 ata setembro de 2003.

Colexio Sagrado Corazón de León (Xesuíta):

Desde setembro de 2003 a agosto 2006: profesor e coordinador xeral de pastoral

Colexio Apóstol Santiago de Vigo:

Desde setembro de 2006: profesor

Desde setembro de 2009: coordinador xeral de pastoral

Desde setembro de 2015: director xeral

 

Vicepresidente

Lupicinio Peña Arenas

Elixido no cargo febreiro 2020

Relixioso Salesiano
Breve currículum

Secretaria Autonómica

Juana Mª Otero Torres

Elixida no cargo setembro de 2018

Segrar
Breve currículum
Licenciada en Psicopedagoxía e diplomada en  Educación Infantil

Vogal estatutario I

Mónica Maseda Rodríguez

Elixida no cargo febreiro de 2017

Segrar

Breve currículum

Licencia en Filoloxía Inglesa.

Mestre especialidade Lingua Estranxeira Inglés.

Mestre especialidade Audición e Linguaxe.

CAP  e  DEI.

Vogal estatutario II

Mª Eulalia López Lorca

Elixida no cargo  febreiro de 2019

Segrar

Breve currículum

Profesora de Educación Infantil empezou o seu camiño profesional como socia fundadora da Escola Infantil Lorca, en Lugo, centro no que traballei desde o curso 87-88 ata maio de 1997.

Titora no equipo de Educación Infantil, no curso 2001-2002 no Colexio Plurilingüe FEC-San José de Lugo.

A formación estivo enfocada principalmente a aspectos relacionados coa innovación educativa, centrándose nos últimos anos en formacións para a función directiva e xestión e liderazgo de centros concertados.

Profesora-titora na coordinación de ciclo e coordinación de innovación educativa. Exerzo, desde o curso 2016-17 como profesora de Primaria e Directora Xeral do colexio.

Vogal estatutario III

Álvaro Cid Bragado

Elixido no cargo febreiro de 2018

Segrar

Breve currículum:

  • Director no Colexio Divino Maestro.
  • Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
  • Diplomado en Magisterio especialidad Educación Física.
  • Curso Superior Dirección de Centros Educativos Privados.
  • Declaración Eclesiástica de Idoneidade.

Vogal estatutario IV

Francisco Barros Sanmartín

Elixido no cargo febreiro de 2020

Segrar

Breve currículum

Formación:

Diplomado en EXB (Especialidade de Preescolar) pola Escola de MAxisterio de Pontevedra (Universidade de Santiago)

Diplomado en EXB (Especialidade de Educación Especial) pola Universidade de Valladolid

Curso de Experto en Dirección (Escuelas Católicas y Universidad Complutense de Madrid)

Centros de Traballo:

Sagrado Corazón de Jesús de Placeres (Pontevedra) cursos 92/93 e 93/94

Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra desde 1994 ata actualidade

Director Pedagóxico de Infantil e Primaria desde 2003 ata 2009

Coordinador de Atención á  Diversidade no curso 2009/10

Director Xeral do Centro desde 2010 ata 2019

Respresentante da Entidade Titular desde 2019.

Outros

Desde 1986 (aínda alumno do Sagrado Corazón) sempre implicado organización e preparación das actividades de pastoral do Colexio: Pascuas Xuvenís, Convivencias, Camiños de Santiago, Campos de Traballo (rehabilitación de Raíña da Paz e Casa Reitoral de Santa María de Sacos en Cerdedo-Cotobade)

Membro do Equipo de Pastoral Xuvenil da Vicaría Territorial de Pontevedra (D. Jaime Vaamonde Souto) desde o ano 1986 ata 1990

Colaborador na organización das catro primeiras edicións dos Encontros de Música Relixiosa organizadas no Monasterio de Poio (D. Jaime Vaamonde Souto)

Formación de Equipos Docentes  (Misioneiros do Sagrado Corazón de Jesús)

Conferencias:

“Sindrome de Down nunha aula Ordinaria” nas Quintas Xornadas sobre Síndrome Down organizada pola Asociación  Xuntos de Pontevedra (2001)

“Plan Lector de Centro” nas Xornadas de Plan Leo Todo de SM xunto con Begoña Oro en Pontevedra (2008)

Información económica  e  orzamentaria

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante