Que é transparencia?

A transparencia e os criterios de bo goberno son eixos fundamentais no funcionamento de todas as institucións públicas e privadas. A entrada en vigor da “Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno”, supón un avance na regulación normativa desta materia. Ademais, en liña coas súas disposicións, as entidades privadas perceptoras de axudas ou subvencións públicas en contías determinadas están suxeitas ao cumprimento da obrigación de publicidade activa, conforme ao artigo 3 da citada Lei.

A través do presente Portal de Transparencia, FEREGA- CECA cumpre coa devandita obrigación de publicidade activa e desexa seguir mostrando o seu compromiso total coa trasparencia en todos os aspectos do seu funcionamento e no desenvolvemento das súas actividades, como realizou en todo momento. Confiamos en que o presente portal resulte de utilidade para cumprir o devandito obxectivo de transparencia na xestión e acceso á información.

Información institucional  e organizativa

Estará  integrada por todos os membros da Xunta Federal, por todos os Presidentes das Asociacións afiliadas e por un representante de cada entidade titular de centros afililados ás Asociacións membros da Federación.

A Xunta  Directiva é o órgano de dirección encargado de executar o programa de actividades trazado pola Asemblea. Está integrada polo Presidente/a, Secretario/a Autonómico,  catro vogais representantes estatutarios das entidades integrantes (vogais estatutarios), e catro vogais representantes das entidades titulares dos Centros (vogais directores).

Presidente CC.AA. Galicia

Juan Manuel Buján García

Franciscano, frailes menores.
Licenciado en Xeografía e Historia, Teoloxía e Ciencias Relixiosas.

Vogal director Coruña

Juana  Mª Otero Torres

Seglar.
Licenciada en Psicopedagoxía e diplomada en  Educación Infantil

Vogal director Lugo

Öscar Bartolomé Fernánez

Salesiano.
Licenciado en Teoloxía e Estudos Eclesiásticos e graduado en Filosofía.

Vogal director Ourense

Lupicinio Peña Arenas

Congregación Salesiana de D. Juan Bosco.
Licenciado en Estudos Eclesiásticos   e  en Teoloxía Pastoral.

Vogal director Pontevedra

Iván Mirón  Cabaleiro

Seglar

Breve currículo

FORMACIÓN

Cursei estudos no colexio Apóstol Santiago ata xuño de 1994.

Licenciado en ciencias do mar en xuño de 1999.

Memoria de licenciatura en 2000

Curso de aptitude pedagóxica 2001

Curso posgrao “Universidad de Comillas” Experto en dirección de centros educativos concertados 2018

 

EXPERIENCIA LABORAL

Instituto de investigacións Mariñas (IIM) de Vigo

Investigador bolseiro desde xuño de 1999 ata setembro de 2003.

Colexio Sagrado Corazón de León (Xesuíta):

Desde setembro de 2003 a agosto 2006: profesor e coordinador xeral de pastoral

Colexio Apóstol Santiago de Vigo:

Desde setembro de 2006: profesor

Desde setembro de 2009: coordinador xeral de pastoral

Desde setembro de 2015: director xeral

 

Vicepresidente

Carlos Hernández Naveira

Relixioso  Irmán  Maristas.
Licenciado en Filoloxía Hispánica e Ciencias Relixiosas.

Secretaria Autonómica

Juana Mª Otero Torres

Seglar.
Licenciada en Psicopedagoxía e diplomada en  Educación Infantil

Vogal estatutario I

Mónica Maseda Rodríguez

Seglar.
Licencia en Filoloxía Inglesa. Maestra especialidade Lingua Estranxeira Inglés. Maestra especialidade Audición e Linguaxe. CAP  e  DEI.

Vogal estatutario II

Amadeo Fernández Casanova

Irmán Marista.
Diplomado en Magisterio, especialidad lingua estranxeira. Inglés B2. Habilitacións para as áreas de Música e EF.

Vogal estatutario IV

Álvaro Cid Bragado

Seglar.

Vogal estatutario V

Alfredo Benjamín Fernández de la Riba

Misionero del Sagrado Corazón de Jesús.
Licenciado en Filosofía, Psicoloxía e  Ciencias da Educación.

Información económica  e  orzamentaria

Informe Auditoría 2017. Non procede

Informe Auditoría 2016. Non procede

Presidente

Sin retribución

Vicepresidente

Sin retribución

Subvencións concedidas por unha Administración Pública

Subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  20.000€

Este sitio web utiliza cookies para ter a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das cookies mencionadas e a aceptación da nosa Política de cookies , fai clic na ligazón para obter máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies