Que é transparencia?

A transparencia e os criterios de bo goberno son eixos fundamentais no funcionamento de todas as institucións públicas e privadas. A entrada en vigor da “Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno”, supón un avance na regulación normativa desta materia. Ademais, en liña coas súas disposicións, as entidades privadas perceptoras de axudas ou subvencións públicas en contías determinadas están suxeitas ao cumprimento da obrigación de publicidade activa, conforme ao artigo 3 da citada Lei.

A través do presente Portal de Transparencia, FEREGA- CECA cumpre coa devandita obrigación de publicidade activa e desexa seguir mostrando o seu compromiso total coa trasparencia en todos os aspectos do seu funcionamento e no desenvolvemento das súas actividades, como realizou en todo momento. Confiamos en que o presente portal resulte de utilidade para cumprir o devandito obxectivo de transparencia na xestión e acceso á información.

Información institucional  e organizativa

Estará  integrada por todos os membros da Xunta Federal, por todos os Presidentes das Asociacións afiliadas e por un representante de cada entidade titular de centros afililados ás Asociacións membros da Federación.

A Xunta Reitora é o órgano de dirección encargado de executar o programa de actividades trazado pola Asemblea. Está integrada polo Presidente/a, Secretario/a Autonómico, ata seis vogais representantes estatutarios das entidades integrantes (vogais estatutarios), e ata seis vogais representantes das entidades titulares dos Centros (vogais directores).

Presidente CC.AA. Galicia

Juan Manuel Buján García

Franciscano, frailes menores.
Licenciado en Xeografía e Historia, Teoloxía e Ciencias Relixiosas.

Presidenta A Coruña

Juana Otero Torres

Xesuítina.
Licenciada en Psicopedagoxía e diplomada en  Educación Infantil

Presidente Lugo

Öscar Bartolomé Fernánez

Salesiano.
Licenciado en Teoloxía e Estudos Eclesiásticos e graduado en Filosofía.

Presidente Ourense

Lupicinio Peña Arenas

Congregación Salesiana de D. Juan Bosco.
Licenciado en Estudos Eclesiásticos   e  en Teoloxía Pastoral.

Presidenta Pontevedra

Mª Teresa Pérez García

Relixiosa das Siervas de San José.
Licenciada en Pedagoxía e Ciencias da Educación.

Vicepresidente

Carlos Hernández Naveira

Relixioso  Irmán  Maristas.
Licenciado en Filoloxía Hispánica e Ciencias Relixiosas.

Secretario

José Ignacio Parajó Calvo

Seglar.
Licenciado en Ciencias Físicas.

Vocal I

Mónica Maseda Rodríguez

Xesuítina.
Licencia en Filoloxía Inglesa. Maestra especialidade Lingua Estranxeira Inglés. Maestra especialidade Audición e Linguaxe. CAP  e  DEI.

Vocal II

Amadeo Fernández Casanova

Irmán Marista.
Diplomado en Magisterio, especialidad lingua estranxeira. Inglés B2. Habilitacións para as áreas de Música e EF.

Vocal IV

María Luisa Aja Barquín

Relixiosa da congregación Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl.
Licenciada en Pedagoxía e maestra en  Maxisterio.

Vocal V

Alfredo Benjamín Fernández de la Riba

Misionero del Sagrado Corazón de Jesús.
Licenciado en Filosofía, Psicoloxía e  Ciencias da Educación.

Información económica  e  orzamentaria

2017

Balance de situación

Conta de resultados

Informe Auditoría 2017. Non procede

Informe Auditoría 2016. Non procede

Presidente

Sin retribución

Vicepresidente

Sin retribución

Subvencións concedidas por unha Administración Pública

Subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  20.000€

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies